ពិតជាខកបំណងមិនស្ទើទេចំពោះអ្នកដែលរង់ចាំGalaxy S8 RAM​ 6GB

ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S7 និង S7 Edgeដាក់ឱ្យដំណើរការលក់នៅតំលៃចន្លោះពី​ 700 និង 800 €€រៀងគ្នា, ប៉ុន្តែសំរាប់ទីផ្សារអាចលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះប្រហែល – 850 €។ ប៉ុន្តែសំរាប់ត្រកូល Galaxy S ជំនាន់ក្រោយគឺGalaxy S8

Read more