អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian

ថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តទើបតែរកឃើញរូបចម្លាក់មួយមានឈ្មោះថា”Venus” រឿងដែលអស្ចារ្យនោះគឺរូបចម្លាក់នេះមានរាងត្រកៀកដូច
តារាដ៏ល្បីKim Kardashainណាស់។ រូបចម្លាក់នេះត្រូវបានជីកកកាយឃើញនៅទីក្រុង Bryansk ប្រទេស​រុស្ស ដែលគេជឿថាជារូបដំណាងអោយភាពស្រស់ស្អាតរបស់អំបូរPaleolithic របស់​ស្ត្រី​នៅ​ជំនាន់​មុន​បុរេប្រវត្តិ។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារូបចម្លាក់នេះត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកដុក​ទ័រ​ Konstantin Gavrilov។លោកបានសន្និដ្ឋានថាវាអាចជារូបតំណាងរបស់ទេវតា “Dane” ពី​រឿង​ព្រេង​និទាន​របស់​ក្រិកហើយវាបង្ហាញពីការគោរពមួយចំពោះអ្នកមានគភ៌។ រូបចម្លាក់នេះធ្វើឡើងពី ភ្លុកដំរីបុរាណ ដែលតំណាងអោយស្ត្រីមានរាងធាត់ ឫមានគភ៌ ហើយរូបចម្លាក់នេះមានអាយុចាស់ជាងកំណើតនៃយុគសម័យកសិកម្មទៅទៀត។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតនៃរូបចម្លាក់៖

អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian
អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian

អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian
អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian
អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian
អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian

អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian
អស្ចារ្យណាស់រូបចម្លាក់មានអាយុ ២៣០០០ឆ្នាំមានរាងដូចKim Kardashian

Source: Dailymail

The Most Popular Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *