ព្រលានយន្តហោះល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ 2017

បច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើដំណើរកំសាន្តឫសម្រាប់ជំនួញវាមានការកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏ពេញនិយមសព្វថ្ងៃនេះគឺតាមរយះយន្តហោះ។ គ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកយើងនេះសុទ្ធតែមានព្រលានយន្តហោះទាំង ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ ទំហំ និង បច្ចេកវិទ្យារបស់យន្តហោះប៉ុន្នោះ។ តើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាព្រលានយន្តហោះនៅប្រទេសមួយណាដែលស្អាតជាងគេ? ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកនៅព្រលានយន្តហោះទាំង១០ដែលស្រស់ស្អាតជាងគេលើពិភពលោក។សូមទស្សនានូវរូបភាពខាងក្រោម៖

1 of 10


Source:CNN

The Most Popular Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *