បែកធ្លាយ Samsung Galaxy S8+ មានកាមេរ៉ាភ្លោះ

អ្នកគាំទ្រមានការខកចិត្តមិនស្ទើរទេដែលត្រកូលGalaxy SទើបនិងចេញគឺGalaxy S8/S8+មានកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ។
តែពេលថ្មីៗនេះបានចេញរូបភាពបង្ហាញពីផលិតផលគំរូនៃGalaxy S8+ ដែលមានប្រើកាមេរ៉ាភ្លោះ។ តាមគំរូនេះមានន័យថាមុន
Galaxy S8/S8+ ចេញក្រុមហ៊ុនSamsungបានធ្វើតែសលើGalaxy S8+ដែលមានកាមេរ៉ាភ្លោះ ប៉ុន្តែចុងក្រោយបែរជាចេញកាមេរ៉ាតែមួយគ្រាប់វិញ។យើងធ្លាប់ដឹងហើយថាមុនក្រុមហ៊ុនSamsungចេញលក់ផលិតផលអ្វីមួយផ្លូវការពួកគេតែងតែចេញរូបគំរូជាច្រើនមុនផលិតលក់។ អ្នកគាំទ្រមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកាមេរ៉ាភ្លោះនិងត្រូវបំពាក់លើ Galaxy Note 8 ជាមិនខាន។

ខាងក្រោមនេះជារូបបែកធ្លាយរបស់ Galaxy S8+ កាមេរ៉ាភ្លោះ៖

បែកធ្លាយ Samsung Galaxy S8+ មានកាមេរ៉ាភ្លោះ
បែកធ្លាយ Samsung Galaxy S8+ មានកាមេរ៉ាភ្លោះ

បែកធ្លាយ Samsung Galaxy S8+ មានកាមេរ៉ាភ្លោះ
បែកធ្លាយ Samsung Galaxy S8+ មានកាមេរ៉ាភ្លោះ

Source: Sammobile

The Most Popular Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *