កញ្ញាទឹម រដ្ឋាធ្វើអោយអ្នកគាំទ្រឈាមច្រមុះហើយ

មុននេះបន្តិចតារាសម្តែងជួរមុខរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាង ទឹម រដ្ឋាបានបង្ហោះរូបភាពដ៏សិចស៊ីធ្វើអោយអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។ រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកនេះថតនៅពេលនាងដើរកម្សាន្ត។ តារាសម្តែងមានរាងខ្ពស់ និងនិយមលេងខ្លួនបែបបរទេសរូបនេះក៏ធ្លាប់បង្ហាញរូបភាពសិចស៊ីបែបនេះម្តងរូចមកហើយគឺរូបឈរមុខកញ្ចក់។ នាងហាក់ដូចជាមិនញញើតក្នងុការបង្ហាញការសិចស៊ីបង្អួតសាច់ដើមទ្រូងរសប់ខ្លួនជាសារធារណៈបន្តិចឡើយ។

1 of 10

The Most Popular Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *